is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

his quahfication for liis sacred office." Zulk een vasten duurde dikwijls zes of zeven dagen „till their bodies and minds >ecaine free and light, which prepared them to dream." Zulke droomen stelden iemand in staat allerlei waar te nemen, wat iiKii andeis niet zag. \\ at iemand in dien geestestoestand meende gezien te hebben, gold voor hem als onomstootelijk waar. En bleek het. «lat meer dan eens de voorspellingen van een medicijnman uitkwamen, dan was men geneigd hem voor een profeet te houden, die, als met wijsheid door zijn gave bekleed, boven allen geschikt was om als leidsman van de zijnen op te treden. „Such was the ancient custom, and the celebrated old war-captains rose to their power in this manner." !)

Men vastte dus met het doel. in exta.e zich kennis te verschaffen, welke alleen uit de geestelijke, bovennatuurlijke wereld kon worden verkregen.

Vasten met het doel ,.to obtain knowledge of future events from the spirits" is eveneens geconstateerd in Haïti. „The conjurors of the Abipones were believed by the natives to be able to inflict disease and death, cure all disorders, make knowi. distant and future events. cause rain, hail, and tempests, call up the shades of the dead. put on the form of tigers. etc." Dit alles wordt hun dan eerst mogelijk, volgens Dobrizhoffer, 2) wanneer zij zich gedurende meerdere dagen van het gebruik van voedsel onthouden.

Wederom wordt dus hier ,1e onthouding in toepassing gebracht. om in contact te komen met geestelijke machten en in zekeren zin met het doel om over deze heerschappij te voeren. Meerdere Voorbeelden, waarin het vasten niet soortgelijke strekking wordt beoefend bij Tylor, Prini. Culture, II. n

') Tylor, p. 412. *) p. 412 ff.