is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Svend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Detlef (tot een edelman:)

Ontkluister 's konings paard!

Svend (doet enkele schreden, plotseling deinst liij terug).

Gij uit uw graf!

Gij, vader, vader? Ah, ge weent Spreek, spreek!

Drong de onrust van den tijd tot dooden-spond ?!

Detlef.

Beheersch uw geest! De koorts raast in uw bloed!

Ik bid u, kom! Kom thans! Dra is 't te spade!

Hoorngeschal in de verte.

Thorbeer.

Waak uit uw droom! waak op! De horen schalt!

Zij jagen ons als 't wild!

Svend.

Ga thans, wie wil!

Een der twee edelen (springt te paard).

Vaarwel! Dees waanzin dreigt met dood!

Detlef (springt toe op Svend).

Ik zwoer

Met u te gaan! 'k ontvoer u met geweld.

Svend (met getrokken zwaard achteruitwijkend). Wie nadert, stérft!

Gerucht van paardenhoeven op den weg.

Detlef.

'k Bezweer u, zwijgt!

Svend springt met een plotselinge beweging op den weg. Detlef poogt hem vergeefs te weerhouden.

Bij God!

De ruiters (op den weg).

Wiborg en Wald'mar!

Svend (even zoo).

Svend en 't Deensche Rijk!

Hakon Estrithson (stijgt van 't paard).

Heil mannenI Blaast het sein! De koning zelf!

Hoorngeschal, beantwoord in de verte.

Uw zwaard behoort den koning van dees dag!

Svend.

Gij speurdet 't leger van uw 'smeesters wit!

Bast, speurders, bast! want niet door honden sterft

Het eed'le wild! De jagerkoning veil'

Het koninklijke wild! Voor uwen Heer

Een schoone zege en moeiteloos bestreên!

Het koningshert, in wanhoop en ontkracht

Door 't vloeiend bloed, verwacht den laatsten slag!