is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan Spiering zoon van Dirlc van Well,

Jan zoon van Jan Spiering van Heeswijk,

Jan Spiering van Kuik,

Jan Spiering van (Jitwijk,

Jan Ywijn Spieringszoon, broeder van Robbreefit van Doorn Spiering szoon,

Jan Kuyst zoon van Wouter Spiering,

Jan van Baardwijk Klaas Spieringszoon.

Wouter Spiering zoon van Dirk van Gemert,

Wouter Spiering zoon van Arent Spiering van Hees,

Wouter Spiering van Hees zoon van Hendrik van Schijndel

Wouter Spiering zoon van Gijsbert van Well,

Wouter Spiering van Boegen,

Wouter Spiering Janszoon,

Wouter Spiering van Heeswijk,

Wouter Spiering Meeuszoon.

Bij zoo groote verscheidenheid is beperking eisch. Bepalen wij ons daarom tot de meest bekende takken van het geslacht, n.1. tot den tak Spiering van Aalburg en den tak Spiering van Well, waaraan wij alleen nog een kort overzicht willen toevoegen van den tak, die te 's Hertogenbosch in de regeering zat en later ook wel eens, naar het schijnt zonder genoegzamen grond, als Spiering van Aalburg wordt vermeld. Uit dezen laatsten tak zouden de Duitsche Freiherren von Spiring zijn gesproten.

Ook bij deze bepeiking blijven wij nog stuiten op tal van leemten en bezwaren. De toenamen van Well en van Aalburg werden naar welgevallen gebezigd of weggelaten, menigmaal ook zonder den naam Spiering gebruikt. Wij kunnen dan ook niet anders geven dan eenige onsamenhangende fragmenten, welke ook op zich zelve allerminst op volledigheid aanspraak kunnen maken 1).

4) De bronnen, waaraan ik mijne gegevens ontleende, zijn, voor zoover zij niet uitdrukkelijk worden genoemd, de leenregïsters der grafelijkheid van Holland, de protocollen der schepenbank van 's Hertogenbosch, een

C