is toegevoegd aan je favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—, schulte te — -Wapserveen, 1646 (I. 157 noot).

Dieverder dingspel (Diever-dinck-

spill), 1594 (I. 13).

—, classis —, 1614 (I. 38). Dikninge (Dickninge)

—, klooster (convent, abdij) te —, vóór 1599 (l. 22), voor 1619(1. 151 noot), 1563 (I. 49), 1576 (I. 91), 1602 (I. 121), 1603—'04 (I. 24 noot), 1608 (1. 25). — , die (vrouw en jufferen) van — ,

1576 (I. 91), 1602 (I. 121). —, vrouw van 'i convent te —, 1601

(L 120).

—, keilener van — (hofmeester te

Ruinen), c. 1407 (I. 98). —, rentmeester van (7 stift) —, 1623 (I. 26 noot, 125, '26), 1649 (I. 36 noot).

Doorwerth (Dore waart), heer van

—, 1681 (R. 22).

Drente (Drenthe), ('/ lan !schap) —, bladz. 3, 5—8 ; voor 1795 (bladz. 4), 1567 (I. 27), 1568 (I. 28), 1569? (I. 29), 1599 (1.22), 1604 —'16 (I. 34 noot), 1608 (I. 25), 1618—'21 (I. 32), 1623 (I. 26 noot), 1642 (I. 96, R. 20), 1697 (Aanh. 7* noot), 1741 (I. 92), 1768 (I. 9 noot, 17), 1769 (I. 82, R. 51—56), 1770 (R. 57), 1771—'87 (I. 155 noot), 1773 (I. 159 noot).

—, stadhouder en kapi'ein-generaal

over —, 1575 (I. 30). —, stadhouder van —, 1591 (I. 11). —, 's konings ren 'meester van —,

1567 (I. 27).

—, stadhouder van —, 1599 (I. 21, 22), 1600 (I. 23), 1614 (1. 38).

—, erfstadhouder van —, 1770/1 (I. 116), 1778 (I. 17), 1779 (I. 117).

—, ambtman van (Coevorden en)

—, 1375 (R. 2), 1509 (R. 9). —, drost (landdrost) van (Coevorden en) —, 1671 (I. 145 noot), n& 1766 (bladz. 5), 1767-'70 (I. 2), 1768 (I. 9, 115 noot; R. 50), 1768/9 (I. 81), 1769 (R. 51—56), 1770 (R. 57), 1770/1 (I. 116 noot), 1771 (I. 113, 146), 1776 (I. 10, R. 58), 1777 (1. 114, 143), 1777/9 (I. 144), 1778 (1. 17 noot, 20), 1779 (I. 117 noot). —, ridderschap en eigenerfden (staten) van —, bladz. 4; voor 1654 (bladz. 5), 1619 (1. 151 noot), 1654 (bladz. 6), 1768 (I. 9, R. 50), 1768/9 (I. 81 noot), 1776 (I. 10, R. 58).

—, drost en gedeputeerden van —, (bladz. 3, I. 9 noot); 1604 (I. 24), 1608 (I. 25), 1614 (I. 38), 1620 (I. 152), 1623 (I. 126), 1630(1. 133 noot), 1633 (I. 153), 1637 (I. 132), 1648 (I. 36 noot), 1768 (I. 17, 115), 1778 (I. 117), 1785 (bladz. 5).

—, (raad en) landschrijver van —, 1703-1704 (I. 1), 1704 (I. 8 noot a, R. 28), 1767—1770 (I. 2). —, landschapssecretaris van —, 1633 (I. 153), 1671 (1.145), 1688 (I. 112 noot); raad-secretaris (tevens ette) van —, 1770 (R. 57). —, ontvangt r-(generaal) van —, 1585-1617 (I. 31 noot),c. 1593 (I. 31), 1768 (I. 9 noot), 1768/9 (I. 81).