is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Onder de acte d.d. 23 October 1802 (pag. 45) zijn kwijtingen ter zake geschreven d.d. 1803—1805, welke door den schulte op 24 Juni 1805 zijn geregistreerd.

IV. Schuitambt Coevorden-Schoonebeek. 1803-1811.

NB. Zie het aangeteekende bij III Schoonebeek.

18. „Register van publicatiën, notificatiën etc. voor 't schoutsambt Coevorden en Schoonebeek." — Lijst der publicatiën, notificatiën enz., uitgegaan van de centrale regeering in den Haag, de departementale regeering te Zwolle en de landschapsregeering te Assen, ingekomen bij den schulte (genummerd Nos. 1—524). '20 December 1802— 1810 April 19.

1 deel.

NB. Hierin is ook vermeld eene notificatie van den schulte van Coevorden d.d. 4 Maart 1803 „over 't openen van 't stemregister te Schoonebeek."

19. Verzoek van den procureur-generaal aan de schuiten van Rolde, Zweelo, Dalen en Coevorden om verstrekking van levensonderhoud aan J. A. Schröedeb, die over de grenzen wordt gebracht, 1808. M°t 2 aanteekeningen omtrent boetstraffelijke zaken z. j.

1 omslag.

2© Verzoek aan schulte en keurnooten van Coevorden om tot aanpanding over te gaan d.d. 1807; en 2 onvoltooide aanzeggingen van aanpanding en daglegging d.d. 1810.

1 omslag.

21. „N°. 1. Van contentieuse zaken". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten van Coevorden in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorende aan ingezetenen in dat schuitambt, gedagteekend d.d. 15 Januari 1803 — 1809 December 13 en geregistreerd door den schulte van Coevorden over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel.

2