is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft een dorsaal opschrift d.d. 1749 van den schulte van Borger, dat toen afdoening der schuld is gevraagd en toegezegd, 't Charter d.d. 1713 draagt geene aanteekening van registratie.

Hierbij 2 inventarissen van tilbare goederen bij executie verkocht, door of ten overstaan van den schulte opgemaakt en in de registers van het schuitambt geregistreerd, 1778 en 1784.

310. Acten van vrijwillige rechtspraak, verleden voor of ingekomen bij den schulte, en niet geregistreerd in de registers van het schuitambt. 24 September 1763—1809 Augustus 6.

1 portefeuille.

317. Inventarissen van boedels, nagelaten door inwoners van het schuitambt, opgemaakt met medewerking van den schulte.

1746, 1748, 1781,1784,1793,1795—1797,1799—1801,1806,1808.

1 portefeuille.

NB. Bij zeer vele dezer boedels waren minderjarigen betrokken.

318. „N°. . . . Schuitambt Gasselte. Prothocol van ter leen nëeSevene goederen en het voeder—vee".— Register van acten van uitgifte en ontvangst in leen of gebruik van vee, gedagteekend d.d. 23 Februari 1803-1808 Augustus 14 en geregistreerd door den schulte over 26 Februari 1803—1808 Augustus 14.

1 deel

319 Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 19 Juli 1720—1811 Januari 18 en geregistreerd door den schulte over 19 Juli 1720—1811 Januari 30.

6 deelen.

320. Stukken betreffende de werkzaamheden van den schulte in voogdijzaken. 1728—1811.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn :

o. door den schulte gewaarmerkte afschriften van 2 contracten over opvoeding van minderjarigen, 1769, 1800;

b. machtigingen van voogden door den etstoel tot verkoop van vaste goederen van minderjarigen, met bijlagen, 1728, 1770 1785;

c. momberrekeningen, afgelegd aan den schulte, 1780—1811; met 2 rekeningen-courant tusschen mombers en derden d.d. 1783 en 1784 ;