is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AISCHYLOS' AGAMEMNOON

VERTAALD DOOR

P. C. BOUTENS

INGELEID DOOR

ALBERT VERWEY.

Het ongewone talent waarmee P. C. Boutens deze vertaling van den Agamemnoon bewerkt heeft, de moeite die het kost haar onvoorbereid te lezen, en het geringe aantal van gedrukte exemplaren, lokken me om beurte tot het schrijven van een inleiding en overzicht.

Een goede vertaling van een dichtstuk zal zelf een gedicht zijn; hierom, omdat het den vertolker niet erom te doen is een denkbeeld, maar de schoonheid ervan te geven en hij daartoe de middelen zoekt in het vers van zijn moedertaal. Doch dat vers zoowel als die taal zijn anders dan die van het oorspronkelijk, en nu begint een verliefde strijd tusschen het vreemde gedicht en taal en vers van den vertolkenden kunstenaar. Klank en rijm, woordvorming en maatval zijn zoovele elementen die uit het werk van den dichter strijd voeren met de hun vreemde naamgenooten waarmee die kunstenaar hen vereenzelvigt. Hoe die strijd wordt opgelost ? Ik zei al: het is een verliefde strijd: er wordt een kind uit geboren dat de eenheid is van de strijdenden. Ik zei al: er is vereenzelviging van de vreemden in het gemoed van den kunstenaar. De schoonheids-aandoening die voor hem het gedicht vertegenwoordigt is te gelijk, als de schoonheidsaandoening van een in-de-andere-taal-dichter, een gedicht in de andere taal.