is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Cornelis.

getuigen: Here Lamslot van BkeEdEROO, Geertr. van der Put, Aeltgen Pieters, Adriaentge Boudesteijn.

i 7 Dec. 1656 vader: Hendrick Wensels van Sandt.

moeder :

kind : Alida.

getuigen: Tobijas van der Vere, Aeltgen Aelbreegts wed. van der Veke en Margareta i,eenderts.

24 Dee. 1656 vader : Pieter Adamse van Spijck.

moeder :

kind : Dammus.

getuigen: Meelis Dammusse Klaptas, Jan Dammusse Klaptas, Lijsabeth Antiionisse, Trijntgen Willemsse.

24 Dec. 1656 vader: Abram van df.r Huijssel

moeder :

kind : Johannes.

getuigen: Goossen van der Horst, Hester van der Huijssel.

31 Dec. 1656 vader : Cornelis Andriese van Schagen.

moeder :

kind : Joost.

getuigen: Jan Cornelissen Bol, Barbera Pieters, Maertge Claes huisvrou van Jan Cornelijse Boe.

1657 lesten vader: Niclaes Cieijbf.rgen.

Januarij moeder :

kind : Jacoba.

.

getuigen : den Ingenieuer Antoni Smits, Pieter Huiltsman, Aechijen Groenesteijn huisvrou Pieters Verdijn.

14 Feb. 1657 vader : Davit Crijnsz11.

moeder :

kind : Arij .

getuigen : Jan Bosman, Jacob Jaspers, Geert-

GEN CRIJNEN, MARIJ ADOLFSe.