is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Maert 1663, vader : Anthonij Wolf Winckel.

moeder : Wiij.f.mijna Houtuin.

' kind : Pieter.

getuigen : Jan Janse Houtuin, Nicoi.aes Cleyberge, Anneke L,eendert Cleyberoe, Remke van Hadtum.

11 Maert 1663 vader:

moeder :

kind : Jacob.

getuigen : Jannetie Vastoor, Anna Parkar, Tri ai, Parkar.

11 Maert 1663 vader : Pif.ter Schotte.

moeder :

kind :

getuigen: Jan Davitse van Dort, Mathijs van Dort, Pieternelle van Millingen, Jannetie Jans van Dort.

25 Maert 1663 vader : Jan Ci.asen Haeck.

moeder : Pieternel Meershouck.

kind : Heiltije.

getuigen : Cornelis van den Berch, Anneken Huiberts, Niesie Meershouck.

13 Meij 1663 vadei : Cornelis van Sciiagen.

moeder : Catarina J oosten.

kind : Joost.

getuigen: Willem wegewaert, Barber pieters.

26 Aug. 1663 vader : Pieter Adamse van Speck.

moeder :

kind : Pieter :

getuigen : Klaes Adamse van Speck, Catarijna Adams van Speck, Anna Adams van Speck. 26 Aug. 1663 vader : Iisbrant Smout.

moeder : Cornelia van Woensel.

kind : Alida.

getuigen : Peter Verdijn, de heer Pieter de Lange daar voor Arenout Lomanus en sijn

3