is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Julij 1683 vader : Marten van der Speck.

moeder: WiLLEMTiE.

kind : Hei.ENA.

getuigen : Johannis van Ermrick en Elijsbet van der Speck.

1 Oetober 1683 vader : Adam Oosïerwijck.

moeder : Johanna Maria de \\ iëi.ER .

kind : Sara.

getuigen: Severeijn Oosterwij ck en Sara van Dueren.

24 Oct. 16S3 vader : Johannes van Emmenink.

moeder : Sufija van de Putte.

kind : Geerardus.

getuigen : Claes van de Putte en Ai.tie Pieters Sepesteyn.

22 Dee. 1683 vader : Pieter Schote.

moeder : Ci.aertif. Jans.

kind : IYEENDERT.

getuigen : Jan Davidse van Dorf, Cornei.is de Wii.de, Niecolaetie de Claer en Pieter-

NEI.I.E PIETERS VAN DER BOCK, en GERTIE

Tijsen.

2 Febr. 1684 vader : Sai.omon df, Iyeeuw.

moeder: Margarita Verstraten.

kind : Anthonia.

getuigen : Aagjen df, Leeuw, Joanna la Tombe, en Salomon Borremans.

5 Maert 1684 vader : Bartholomeus Zegers.

moeder : Tannetje Mei.gers.

kind: Jannetje.

getuigen : Pieter Scholte, Cornei.is de Wilde, Grietje Tijssen van Berlijn, en Grietje Janssen.

27 Maert 1684 vader : Dingeman EerdiJCK.

moeder : Marija Vos.

kind : Marija.

getuigen : Jan MERTENse. Vos en sijn vrouw Marija Wij mans.