is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Maart 1385.

Herberen van Ysendaren draagt den Neder sten weerd te Dodenwerderkirke op aan den hertog van Gelre en ontvangt die weder m leen.

Dc hertog eigent ten behoeve van Herberen van Ysendaren 5 morgen land te Yngen, die leenroerig waren.

Deze acte komt nogmaals voor op fol. 6.

26 November 1384.

Wij Willem etc. doin kont etc. want here Henric van Steenbergen, praest etc. onse lieve neve, yn afslach alsulken sessdusent auder scilden als wij hem sculdich sijn, bewijst heeft Johan van Wissem, nu ter tijt onsen scolteit tot Ruremunde, te heffen ende te boeren seven hondert aude scilden uyt onsen tholle tot Lobede, tot tween terminen als nu sente Mertens misse in den wijnter neest tokomende die eyn helft ende voirt die ander helft van den vurscreven sevenhondert auder scilden sent Mertens misse in den wijnter neest tokomende aver eyn jair. Soe bekennen wij dar die bewisinge vurscreven mit onsen wille, weten ende consent geschiet is ende ontbieden onsen tholneer tot Lobede, die dan indertijt wesen sal, dat he Johan van Wissem vurscreven of sijnen baden ende erven die vurscreven sevenhondert aude scilden tot tween terminen uytreyke ende boeren late uyt onsen tholle tot Lobede, in alle der mate als vurscreven is, sonder alle argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto proximo sabbato post Katherine beate virginis.

7 Junij 1385.

Fol. 8. Dit is alsulk seggen ende swoene als wij Reynalt van Valkenburg, here van Born ende van Zittart, Willem, here van Abcolde ende Arnt van Hoemen, here van Amersoien, ridder, geseget hebben tusschen onsen lieven here dien