is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Vllc aldcn guldenen schilden, munten des keisers van Romen of des koninx van Vranckrix, die wij hem noch schuldich sijn ende bewijst hadden mit anderen gelde dat wij hem schuldich waren te boren tot Zaltbommel yn onsen tholle, also dat her Willem ons alle alsulke brieve overgheven sal als he van ons heeft sprekende van den vorscreven gelde tot Zaltbommel te boren. Ende wij onse erven ende nacomelingen sullen denselven heren Wilhem ende vrouwen Agnesen, sijnen elichen wijve, alle jair also langhe als sij beyde of hoire eyn levent, gheven ende schuldich sijn ende doin gheven ende betalen tsente Johanne tot Nymegen bijnnen muntaten ende vriheit up sent Marien Magdalenen dach LXX goide alde guldene schilde als vorscreven sijn, goit van golde ende recht van gewichte of dair voir goide andere gelijc payment dien vorscreven schilden gelijch goit, te heffen ende te boren uyt onsen tholle nu ter tijt gelegen tot Nymegen up der Wale of wair die gelacht moicht werden. Ende ontbieden onsen thollner, die nu is of hir namals tot Nymegen syn sal, dat sy die vorscreven LXX alde scilde alle jair als vorscreven is betalen uyt onsen vorgenoemde thollen, sonder eynich ander neer bevelenisse dairomme van ons of onsen erven en nacomelinghen te wachten, betalen heren Willem ende sijnen wyve vorscreven also lange als sij beyde of hoirre eyn levent. Ende were dat her Wilhelm of sijn wijf vorscreven dat vorgenoemde geit als vorscreven is up eyn jair of meer eyn deil of al onbetailt bleve, so hebben wij heren Wilhelm ende sijnen wyfve vorscreven geoirloft, dat sy of hoerre eyn of hoerre beider of hoirs eyns bade of gesynde alsulk gebreech als hoen beiden of hoerre eyn an den vorscreven gelde dan ongeboirt were selve te voerens boren sullen uyt ende an onsen vorscreven tholle tot Nymegen of so wair dan die lege, sonder wederseggen ons of onsen erven ende nacomelingen of anders ymands, eer onse vor-