is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dominus Item die thiende van Larenbroich. de Monte Item die thiende van Etemerbroich.

habet Item die thiende van Vyntwickerbroich.

dieatem Item die thiende van Loe ind Geladen Horst, de istis Item die thiende van Wyemberger Ysele. decimis. Item die thiende up der Heiden.

Itaque post mortem domini de Ghemen revertantur ad dominum ducem et suos heredes. Datum Xovimagii anno Domini millesimo CCCmo LXXX quinto in octava sancti Martini episcopi hycmalis.

Item dominus dedit domino Arnoldo de Hoemen recessum suum de computacione officii sui in Bomelrewert etc. iuxta tenorem computacionis sue.

Fol. i4v. Dc hertog verklaart dat Aruold de Hoemen het kasteel en heerlijkheid van Amersoien in leen houdt, circa Cecilic (Nov.) 1387.

24 November 1385.

Item her Walrave van Baer heeft sijn wij ff doin tuchtigen als yn der copien hir omme gescreven steet. Datum Arnhem anno Domini MCCCLXXXVt° vigilia Katherine.

Item Gadert van Hoemen heeft sijn wyff getuchticht als yn der copien hir omme gescreven steet. Datum Doesborch etc.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bi rade ende goitduncken onser vriende ende onss raids gegeven hebben ende geven I lenric Poppart, onse badeampt in Bomelrewert mit allen sijnen rechten ende toebehoeren, dat ons ledich worden is avermids dode Johans Haken, die onse bade dair te wesen plach, also dat Henric vurscreven dat vurscreven badeampt selve of avermids eynen anderen des ons genoicht