is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bi den viertynen vurscreven, sonder argelist. In orkonde onss segels dat wij van onser rechter wetentheit an desen brieff hebben dein hangen. Gegeven int jair onss Heren dusent driehondert ende negentich des neesten dagen na sente Margariten dach.

fohanne van den ÏVaele beleend met de Rydacker tienden in het gericht Znlichem.

20 July 1390.

'tol. 7 iv. Wij Willem van Gulich etc. doen kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen, dat wij bij raide ende goitduncke onser raide ende vrienden verpacht hebben ende verpachten mit desen selven brieve onser stat van Gelren, went wij die gerne behulpen segen dat die sich te beterende, onse gruyt tot Gelren soe als die van aldes gelegen is, acht jair langh na eyn ander volgende, vur eyne jairlixen pachten als allix jairs vur hondert marck Brabants, alsullix payments als indertijd der betalingen binnen onser stat van Gelren genge ende geve wesen sall, up vier termijn hier na beschreven te betalen, dats te weten XXV marck payments vurscreven upten heiligen Paesdach, XXV marck up sente Johansdach nativitatis, Johannis dair na neestvolgende, XXV marck payments vurscreven up sente Remeysdach dair na neestvolgende, alle wege illix jairs te betalen ons off onsen rijntmeystere dien wij dat bevelen te boren, wilke jaren vurscreven an gain sullen na jaren Jans Speden, ons gruters ter Nyerkerken, na datum sijnre brieve mit sulke vurwarden dat onse stat van Gelren vurscreven oir best mit onsen gruyt doin mach dese acht jaren vurscreven ende sullen alsulke guede gruyt geven dair onse lude mede bewairt sijn in onsen lande. Ende si moigen brouwen ende tappen hopp also verre als sij up onsen molen tot Gelren malen anders niet ende gebieden dairomme onsen drossaert tot Gelren,