is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons selven, alsoe Hef als hoen ons hude sij. Ende wij gelaeven in gueden trouwen alle saken die her Johan ende her Robert voerscreven in desen voerscreven saken doen ende sullen doen doen overmids sich off anders ymant vaste, stede ende onverbrekelich ende sij ende hoer erven daer aff scadeloes te halden ende hoer hoeftheer dair aff te wesen, sonder alle argelist. Ende waert dat hoerre enige van her Johan ende her Robbert afflivich worde en wij weder tot onsen lande quemen soe mach ende sall die ander van hoen all saken voerscreven doen als voerscreven steet ende des gelijx off hoerre enige van suycten wegen daer niet bi comen en konde soe mach den ander van hoen

Weert oick

dat hoen enige last van den voerscreven saken aen viele also dat sij off hoerre erven des behoevende worden, soe sullen ende moegen sij dat aenbrengen onsen lieven neven raiden ende vrient heren Reynolt van Valkenborgh, here van den Born ende van Sittart ende heren Gherit, here van Culenborgh ende van der Leek, die hoen dan voirt geredick end behulpelich sullen sijn daer toe ende in allen anderen saken gelijck wij hoen des gebeden ende dat bevalen hebben. In orkonde ut supra.

Fol. 106. Hertoge etc.

Wij begeren u te weten dat want ons een wijle tijts uyt onsen landen sal geboeren te wesen, soe hebben wij die selve onse lande mit hoeren thoebehoeren als mit onsen luden ende ondersaten steden ende slaten bevaelen te bewaeren ende te regieren heren Johan etc. Ende bidden off bevelen u als wij truwelixte off als wij ernstlixte moegen dat ghi hoer daertoe behulpelich, geredich ende vorderlich ende gevolgich wilt sijn in allen saken die sij aen u brengen gelijck ons selven daerin te doen, dat wij des te dencken hebben wanneer wij bider genaden Goids weder tot onsen lande comen.

I