is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig April 1390.

Wij Willem van Gulich etc. bekennen avermids desen apenen brieve dat want ons Jan van Merten, onse amptman tot Tyele ende yn Nederbetu, enen manne geheiten Greensken mit anderen onsen ondersaten gevangen heeft in onsen lande inden ampt tusschen Maze ende Wale, die enen man int sticht van Utrecht geit had genomen, ende ons denselven gebracht ende gelevert heeft in onse gewalt ende seker behalt tot Nymegen, dair aff wij hem volkomelike gestain willen ende bevelen mede allen onsen ridderen, knechten, amptluden, steden ende ondersaten die wij nu hebben of namails krigen moigen ende sunderlinge heren Willem van Druten, ridder, onsen amptman tusschen Maze ende Wale, in welx ampt dit geschiet is, dat sij Jan vurscreven ende alle dieghene die dair to helpen ende aver ende an waeren des volkomelike gestanden, want wij dat gedain willen hebben. In orkonde onss segels etc. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende tnegentich des Dynxdages na Misericordia Domini.

Dezelfde acte komt voor op fol. 68v.

6 November 1389.

Wij Willem van Gulich etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij mechtich gemaict hebben ende maken mechtich mit desen selven brieve Jorden van Thiel eyne vriegifte ende eynen eygendome te geven van onser wegen gelijch of wij dat selve deden van eynen hoeven lants, gelegen tot Vythaven in den gericht tot Almekirck, geheiten die Vriehove mit allen hoeren thoebehoeren, van wilker hoeven vurscreven Clais van den Zevendern, onse lieve knaip, ons voirtijds den eygendoem af gegeven had. Alle argelist uitgesceiden. Gegeven onder onsen helm, des wij hier ynne gebruken, des te getuge an desen brieve gedruct anno Domini MCCCLXXX nono sabbato post Omnium Sanctorum.