is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ons te scheiden mit vrientschappen of mit rechte of sij moigen. Ende wert sake, dat die vier onsen lieven neven den errebisschop vurscreven ende ons nyet gesceiden en konden, so moicht mallich sijne beste doin ende dat en solde ander vurscreven eendrechticheit ende vrientschappen nyet hynderen. Alle dese punten vurscreven hebben wij hertoge vurscreven so die voir op ons gescreven stain gelaift ende gelaven yn goiden truwen onsen lieven neve den errebisschop vurscreven vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende the voldoin, sonder alle argelist. In orkonde deser dinge vurscreven etc. Datum anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo !) feria quinta post diem Pasche, die mensis Martii penultima etc.

') Vermoedelijk is weggelaten het woord: primo.

1390.

Fol. 123. Wij Willem van Gulich etc. ende ich Henrich van Steenbergen etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij van gercchter scholt als van wijnen die ons Friderich Wdlrave, burger tot Colen, onse lieve knaip ende vrient, guetlich uitgedain ende yn orber onss hertoge vurscreven gelevert heeft den selven Friderich sculdich syn tweelffhondert zware goide Rynsce guldene, goit van golde ende gerecht van gewichte of dair voir ander goit payment denselven guldenen gelijch goit indertijt der betalingen hier nabescreven ende yn der stat van Colne genge ende gheve. Ende wij hertoge vurscreven hebben gelaift ende gelaiven yn goider truwen. Ende ich Henrich, praist ende overste rentmeister vurscreven, hebbc gesekert ende gelaift, sekere ende gelave, in goiden truwen in desen brieve Friderich ende sijnen erven die vurscreven summe guldene of payment dair voir so vurscreven is dien selven Friderich of sijnen erven wale ende alinclich te betalen nu the Derthienmissen neestcomende of