is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende nacomelingen en hedden Heinrich vurscreven of sijnen erven wael betaelt ende voldaen van der principale summen gelts vurscreven ende mede van allen schaden die dair up gegangen vvere ende oic mede gequyt alsulken cost als vier goede manne mallic mit enen knecht ende mit tween perden gedaen hedden, die ons saeckwolden vurscreven in der herbergen ende leistinge vurscreven waerden soilen. Alle dese punten ende vurwerden vurscreven hebben wij Willem, hertoge vurscreven, Johan, here van Cuyck, Emond van Endelsdorp, Johan van den Velde, Johan van den Bylant, Robbrecht van Apelteren, riddere, Johan van Bylant heren Ottensoen, Gadert van Stramprade, rentmeister Johan van Averhage ende Arnt ten Boecop vurscreven, gelaeft ende gesekert, gelaven ende sekeren, in goeden trouwen ende in eidstat overmits desen apenen brieve voer ons, onse erven ende nacomelingen Heinrich, here van Perweis vurscreven ende sijnen erven, vaste, stede ende onverbrekelic te halden sonder enich wederseggen. Alle argelist uytgeseget. In orkonde der wairheit deser dinge vurscreven hebben wij Willem, hertoge van Gelre, Johan, here van Cuyc, Emond

Fol. i39v. van Endelsdorp, Johan van den Velde, Johan van den Bylant, Robbrecht van Apeltern, riddere, Johan van Bylant heren Otten soen, Godert van Stramprade, Johan van Overhage ende Arnt ten Boecop, saeckwolde vurscreven, onse segele an desen brief doen hangen ende gehangen. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCII des Vrydages na den Sonnendach Quasimodo.

24 Junij 1390.

Fol. 140. Wij Willem etc. hertoge etc. endo wij Katerina van Beieren, bider selver gnaden hertoginne ende grevinne der lande voirscreven, doin kont allen luden etc, ende bekennen dat wij by rade ende goitdunken onser rade ende vriende Gadert van Stramprade, onsen lieven knaipen ende rent-