is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

degenomen liad, werd na /ijn dood rechts en links verspreid, zooals steeds het geval is met de nalatenschap van hen, die alleen en ver van hun vaderland sterven. Zijne vrouw die zwanger was, bleef nu geheel alleen achter, niets anders bezittend op de wereld dan eene negerin, die bij haar diende en daar zij na den dood

van den man dien zij had liefgehad, zich tot geen ander wilde wenden 0111 raad

noch een van die, welke het voordeeligst waren gelegen voor den handel. Zij zocht een afgelegen dal, eene schuilplaats, waar /ij alleen en onbekend zou kunnen wonen en koos deze rotsachtige streek om er als in een nestje te schuilen. Iedere gevoelige en lijdende ziel voelt instinct-

Mevroitw de la Tour en Margaretha.

of steun, vond zij juist in haar ongeluk den moed tot handelen. Zij besloot met hare slavin een lapje grond te bebouwen om zoo in haar onderhoud te voorzien.

Hoewel zij zich op een bijna volkomen onbewoond eiland bevond waar de grond zoo maar voor het nemen lag, koos zij niet een van de vruchtbaarste gedeelten,

matig dien drang in zich 0111 in de meest afgelegen en wildste streken te vluchten; het is hun als konden zij zich achter de rotsen voor alle onheil verschansen en als werd hunne smart er minder en lichter te dragen door de rust der natuur. De Voorzienigheid komt ons evenwel te hulp, indien wij slechts het onontbeerlijke