is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze verkenning heeft het — in dit jaargetijde zeldzame — voorrecht, dat dikke wolken den anders zoo helderen glans der sterren verdonkeren. Zwijgend en voorzichtig glijden de donkere gestalten daarheen om uit des vijands stellingen en bewegingen het afdoend bewijs van onschuld of schuld te verkrijgen, dat .Tozabad met eer zal doen verrijken of een vreeselijken dood zal doen sterven. De, reeds door een bode gewaarschuwde, wachters vragen niets, maar wijken zwijgend terzijde, en somber voorbijglijdend verliezen de bijna onzichtbare ruiters en lichtgewapende boogschutters zich in de sombere donkerheid van den nacht; terwijl alleen het huilen van ver verwijderde hyena's, of het blaffen van jakhalzen, bij tijden de diepe stilte onderbreekt.

VI.

Het is wel vriendelijk van U, mij in mijn tent te komen wekken met zoo belangrijk nieuws. Heb ik IJ goed verstaan? De verkenning is dus goed geslaagd? Dan zullen wij zeker wel spoedig een ernstige herhaling krijgen van het wapenspel, dat gisteren slechts ter oefening werd gehouden.

Het zal Jozabad wel vreeselijk zijn, te vernemen, dat al zijn lagen ontdekt zijn. Wat baat hem nu het beloofde verradersloon der Ammoniten, nu .J uda s A orsten op des Konings bevel daarvoor wel een ander verradersloon in de plaats stellen zullen!

Ga mij slechts voor; ik voeg mij aanstonds bij U, om met U te zien, wat zich uit dit alles verder ontwikkelen zal.

Welk vonnis aan Jozabad gaat voltrokken worden door de krijgslieden, die daar den in radeloozen doods-