is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleeding. Wel neen! De lijfrok moet lang zijn, met mooie mouwen over de armen alsof zij Prinsessen waren M en zoo lang, dat men dien in den gordel opschorten 2) moet, om er vlug mede vooruit te komen. Vooral van erg fijn linnen, zooals die Kanaanitisch verfijnde Philistijnen in Sjimsjoons dagen al gewoon waren 3). En dan in plaats van een eenvoudigen, onslijtbaren, simlah liever zoo'n fijnen mengiel 4) van dat dunne goed, dat dadelijk scheurt5), of zoo'n blinkenden, bonten, Sumerischen addêreth, zooals eens Achan6) — beroering over zijn nagedachtenis — tot zijn schade roofde, toen ons volk nog zoo weelderig niet was als nu. En dan kan het niet mooi genoeg gekleurd zijn. Purper 7) moet er aan te pas komen, alsof zij Tyriërs waren. De stof moet fijne byssus wezen. Mooi gestikt en geweven 8), zoodat zij op wandelende schilderijen gelijken. Karmozijnkleur 9), zoodat men ze van verre al ziet schitteren. Ja, Jesjangejahoe heeft 10) wel naar waarheid gezegd, dat in onze dagen de kleederen den man maken: „ Gij hebt een simlah; wees ons dus ten overste," zeggen ze tegen die mooie kleederhelden. Is 't niet schandelijk? In hun hoofden zit niet veel goeds; 't zou wezenlijk niet hinderen, al brandde de zon er op; misschien rijpte er dan nog wat verstandigs. Maar neen, de heeren moeten een tsanieph X1) dragen, alsof ze vrouwen waren, zoo'n langen doek om

1) 2 Samuël 13 : 18, 19.

2) 2 Koningen 4 : 29; 9 : 1.

3) Richt eren 14 : 12.

4) 1 Samuël 18 : 4; 24 : 5, 12.

5) 1 Samuël 15 : 27.

6) Jozua 7 : 21.

7) Richteren 8 : 20.

8) Ezechiël 27 : 7, 16, 24.

9) Klaagliederen 4 : 5.

10) Jesaja 3 : 6.

11) Jesaja 62 : 3.