is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer jonge moeder, in vroeger tijden zeer veel verplicht geweest aan zekeren Eth-Baal een (xibliet, en zoo heeft zij dan bewerkt, dat haar eerstgeboren Isjbaal genoemd worden zou. Ik denk, dat later ieder hem wel Isjbosjeth zal noemen en dat is dan wel geen eernaam („ Man der schande"); maar Isjbaal, „ Man van Baal" zegt natuurlijk geen enkel rechtgeloovig zoon van Juda. Ware 't nu een naam als Beëljada1), of Baalnathan, dan kon men er Elnathan 2) of Eljada van maken. Maar Isjbaal kan zoo niet gefatsoeneerd worden, 't Zal er dus wel medegaan als met dien zoon van Koning Saul, die ook Isjbosjeth 3) genoemd is, of dien zoon van Prins Jonathan wiens naam Meribaal is vervormd tot Mephibosjeth 4), evenals Gidengoons naam Jerubbaal veranderd is in Jerubbêsjeth5). Den afgodsnaam Baal neemt geen getrouw dienaar van Jehova op de lippen. Het is voor mijn gevoel bijna onbetamelijk, dat iemand met zulk een naam in den heiligen tempel wordt gebracht7), dat hij wordt8) gelost naar der eerstgeborenen recht, en om zijnentwil het offer der twee duiven (want voor een lam en een duif zijn de menschen te arm) gebracht 9) wordt. Het is te hopen, dat hem maar eens wat gewichtigs overkomt. Want evenals wij de namen geven om bepaalde redenen, veranderen wij ze ook wel eens bepaalde oorzaken. Toevoeging van den naam des vaders 1 °), gelijk gewoonte

1) 2 Samuel 5 : 15 en 1 Kronieken 14 : 7.

2) 2 Koningen 24 : 8.

3) 2 Sainuel 2.

4) 1 Kronieken 8 : 3!>; !> : 40 en 2 Samuel 4.

5) Iiichteren 7 : 1; 6 : 32; en 2 Samuel 11 : 21.

6) Eigenlijk Bangal.

7) I.ukas 2.

8) Exodus 13 : 14, 15; Numeri 3 : 44—51; 18 : 17.

9) Leviticus 12.

10) 2 Samuel 8 : 17 ; en/..