is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genieten. Telkens komt men eigen rijtuigen tegen; bijna altijd speelt hier een tooneelgezelschap ; „garden-parties" en buis zijn er aan de orde van den dag. Nog schooner dan de stad zelf is haar omgeving, welke richting men ook inslaat. Hetzij men langs de beroemde «Kloof' wandelt, hetzij men aan de dichte bosschen achter den xLeeuwenromp" een bezoek brengt of een uitstapje maakt naar het liefelijke «Wijnberg",— overal ontwaart men lachende villa's en machtige bosschen, heerlijke graanvelden en prachtige vergezichten. En daarbij heeft men telkens een schilderachtigen uitkijk op de stad zelf, als bevond men zich te Napels.

Vuurtoren en Pyramide te Port-Elizabeth.

En dan het uitgezochte Constantia, door den gouverneur Simon van der Stel indertijd als een waar lustoord aangelegd, — een groot landhuis te midden van den wijnstok, die hier vrij en frank zijn breede ranken uitstrekt!

Doch we mogen niet te lang te Kaapstad toeven. Het doel onzer reis is het Land van Oom Paul en Oom Steyn. Ingestapt dus! De trein voert ons binnen eenige uren langs Paarl, Beaufort-West en De Aar naar Colesberg en Achtertang, van waar we, de Oranje-rivier overtrekkend, in den Vrijstaat komen. Dan zijn we al heel gauw te Bloemfontein, terwijl we daarna langs Winburg en Kroonstad de Vaal-