Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geval vertelde, vroeg, waarom h ij den Engelschman niet had doodgeschoten of althans gevangen genomen. «Waarom zou ik hem skiet?" antwoordde hij. »Hij had mij geen kwaad gedaan!" Rechtvaardig,

Boeren, Britsche gewonden verplegende op het slagveld.

eerlijk, waarheidlievend zijn de Boeren. Den grootsten lof' brengt de »Herald-Correspondent" toe aan de gematigdheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid der Transvaalsche en Vrijstaatsche berichten. De verslagen der gevechten zijn in den regel zeer juist, en er is geen