is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoemd1) of hij was bedacht op de uitvoering van een lang gekoesterd plan. Dat plan is sedert een 2ü-tal jaren uitgevoerd. Het uiteenzetten der eigenaardige moeielijkheden en veelvuldige bezwaren, waarmede zulk een onderneming altijd gepaard gaat, is een onverkwikkelijke taak, die niet thuis behoort, in een geschrift, dat tot feestgeschenk dienen moet en weinig belangstelling wekt. 't Zij genoeg hier te zeggen,

dat de hardnekkig volhoudende man, door goede vrienden ■

Pater .loannes van Heivoort.

1876 -1891.

bijgestaan en krachtig gesteund, alle hindernissen wist te boven te komen.

Den 10'1en December 1880 onderteekende de architect Alfred Tepe het opgemaakte „Bestek en voorwaarden, waar-

1) P. van de Goorbergh keerde naar de Hofstad terug en was nog ettelijke jaren werkzaam in de Haagsclie Teresia-kerk, waar hij den 20^'en Januari 1890 overleed.