is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

casuïstiek

26/XI. 4200. Eryth. nates 3/XII. 4250. Had laatste dagen weer diarrhee. Met canule catarrhale alkalische faeces. Melk met rijste water. 10/XII. 4500. Somwijlen nog braken. Faeces geel, 3 maal daags; rustig. Met canule gele homogene, zwak zure faeces. 3/1 4800. Bleef goed. Sinds gisteren weer zeer lastig; frequent braken; obstipatie. Zoutzuur. 10/1.4HOO. Zeer lastig; braakt veol; tympanitis. Gepasteuriseerde molk 1:1.17/1.4950. Braken verminderde; dyspept. groene faeces; rustig. Continueeron. 24/1. 5200.

31/1. 5300. Bleef goed.

(i eval 18. Chronische enteritis bij kunstmatige voeding; genezing na karnemelk.

A. P. T. 6 maanden. AVoog bij de geboorte ongeveer 4000. Vanaf geboorte sukkelend met voeding. Heeft successievelijk melk met water, met rijst- en gortwater, bussenmelk enz. in verschillende verdunningen gebruikt. Voordurend echter diarrhee; somwijlen gepaard of afwisselend met obstipatie en braken. Valt voordurend af.

St. 22/V. 3400. Atrofisch; slappe ingevallen buik: schilferende huid; droge roode mond; eryth. nates.

V. 3 calomelpoeders. Bussenmelk 1:16. 29/V. 3350. Neemt voedsel goed. Braakt niet. Defec. 1 a 2 maal daags; geel.

5/VI. 3150. Laatste 4 dagen voordurend braken van zure sl ij mi ge massa's. Obstipatie. Karnemelk. 12/VI. 3450. Rustig. Braakt nog wel; doch faeces geel van goede consistentie 2 maal daags; zuur. 19/VI. 3900. Gebruik 1 Va L- karnemelk daags.

10/VII. 4600. Geene klacht; spuwt nog wel. Eryth. nates.

24/VII. 5000. Bleef goed.

Geval 19. Di/spepsia gastrica-chronica bij kunstmatige voeding; genezing na karnemelk.

A. Pol. n°. 1834. 10 weken; in de laatste weken lastig, braken, defec. traag; komt niet goed aan; had eerst 1 melk + 2 water; toen bussenmelk 1 op 15 a 20.

St. 3/XI. 3500. Tympanitis. Met canule gele, vaste, stinkende, neutrale faeces.

V. 1 melk + 2 water -f- Muhlbrunn.

8/XI. 3500. Onveranderd. Faeces geel, homogeen, minder vast, zwak alkalisch; lastiger dan te voren. Continueeren.