is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de reeks is geworden, en daarnaar den naam van „octaaf" gekregen heeft. (Achtste is in 't Latijn „octavus").

Onder het octaaf van een toon verstaat men dus een toon, die, van den eersten af gerekend, de achtste is, en door het dubbele aantal trillingen wordt voortgebracht.

De naam octaaf is ook overgegaan op de geheelc reeks van 8 tonen, zoodat het woord octaaf in de toonkunst in twee l>eteekenissen gebruikt wordt.

6. Ter onderscheiding dragen de tonen namen. Voor de 8 tonen van een octaaf zijn slechts 7 namen noodig, omdat aan den 8n toon, het octaaf, dezelfde naam wordt gegeven als aan den ln, waarin hij geheel opgaat.

De 7 namen zijn de eerste 7 letters van het alphabet.

De reeks

a — b — c — d — e — f — g — a bevat dus de namen der tonen van een octaaf; de laatste toon is tevens weer de aanvangstoon van een volgend octaaf.

Wijl iedere toon in het volgend octaaf zijn 8n — dus gel ij knamigen — toon moet hebben, is het duidelijk, dat elke naam om de 7 tonen weerkeert, onverschillig met welken men begint; of — dat in elk volgend octaaf van het toonstelsel dezelfde namen en dezelfde toon verhoudingen voorkomen als in het voorafgaande.

Begint men b.v.b. met g, dan vindt men

7. De laagste toon van het toonstelsel is niet a, maar c; hij ontstaat door 161 /•> trilling in de seconde.

1*