is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit pakje kan dan op vertoon van het récipissé aan het kantoor op de tentoonstelling worden afgehaald.

Kiosken. Op verschillende punten der tentoonstelling vindt men kiosken, waarin de couranten reeds korten tijd na hare verschijning en tegen den gewonen prijs worden verkocht. Ook zijn daar afbeeldingen en souvenirs van de tentoonstelling te verkrijgen.

Eveneens zijn er verschillende kiosken van het tabaksmonopolie van den Staat, waarin Fransche sigaren en tabak tegen denzelfden prijs als overal worden verkocht. Enkele Oostersche landen hebben een eigen kiosk tot verkoop van hunne eigene tabak.

In andere kiosken worden levende bloemen en kleine bouquetjes verkocht.

W. C. Een zeer groot getal waterclosets, verbonden met cabinets de toilette, zijn op de terreinen aanwezig, in de groote restaurants en ook afzonderlijk. De meeste dezer onmisbare instellingen zal men op de plattegronden aangegeven vinden. Het tarief, dat op zichtbare wijze uitwendig bekend gemaakt is, bedraagt 10, 25 of 75 centimes. Bij de laatste heeft men eene volledige waschinrichting met heet water.

Stoelen en banken. In de tentoonstellingspaleizen wordt op de meeste plaatsen gelegenheid tot zitten en uitrusten gevonden. Deze canapé's en banken zijn gratis. Eveneens kan men kosteloos zitten op de vele houten banken, langs de hoofdwegen der tentoonstelling aangebracht. Daarentegen moet men betalen voor het zitten op de ijzeren stoeltjes, eveneens langs de hoofdwegen of rondom de muziektempels geplaatst. Het tarief is hier 10 centimes, onverschillig of men lang of kort zit. Het ontvangbewijs