is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezochte tuinbouwtentoonstelling, is het Thé&tre des Bonshommes Guillaume — Entrée frs. 3. De geestig geteekende fries der buitenzijde van het gebouw doet ons reeds zien wat binnen vertoond wordt, het is een poppenkast, maar geen Jan-Klaassenspel, de poppen zijn er zeer modern en de voorstelling eveneens.

Wij gaan thans op onze schreden terug, en zien in het voorbijgaan de vele tuinbouwwerktuigen en tuinsieraden, die langs het pad opgesteld zijn. Daarna moeten wij eene vrij hooge trap beklimmen om op de overbrugging te komen van de Place de 1'Alma. Deze overbrugging is de eenige in de Tentoonstelling, welke trappen loopen noodzakelijk maakt. Op de met vlaggen versierde brug zien wij aan onze rechterhand de Place de 1'Alma, waarop vele breede avenues uitkomen, met haar druk omnibusstation, en aan de linkerhand de Almabrug.

De loopbrug langs de trappen afdalend, komen wij aan het tweede gedeelte der Seine-oevers, die in de Tentoonstelling begrepen zijn, en zien wij voor ons den ingang van Vieux Paris.

Oud-Parijs is eene poging het voorkomen van Parijs in vroegere tijden zoo getrouw mogelijk weer te geven met de gebouwen, de bewoners, de kleederdrachten en de producten van vervlogen eeuwen. — Entrée: Maandag, Dinsdag, \N oensdag en Zaterdag, fr. 1, na 7 uur 's avonds frs. 2; Vrijdag frs. 2, na 7 uur 's avonds frs. 4 ; Zondag fr. 0.50, na 6 uur 's avonds fr. 1.

Oud-Parijs is gebouwd op de lage en de hooge Seinekade, en bestaat eigenlijk uit twee verdiepingen. Daardoor is het mogelijk geworden voor zooveel gebouwen en pleinen plaats te vinden op de vrij smalle strook, die ruim 300 M. langs de Seine zich uitstrekt.

Het plan is ontworpen door den teekenaar A. Robida.