is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Tine hield niet van Sietske; ze kende haar van de Buthe, waar ze haar had ontmoet bij Jan. Hare hoofdgrief schijnt geweest te zijn , dat Sietske naar Tine's smaak te hartstochtelijk was en te bazig. Zij was 18 jaar, toen zij haar beroemden oom leerde kennen. Dekker kwam in haars vaders huis als een „genie" binnenvallen, om eens een scheepsterm te gebruiken. Abrahamsz was een eenvoudig, degelijk man, die zijn dagelijksch werk deed en eenvoudig weg leefde; zijne tweede vrouw schijnt eene soort van Martha de Harde geweest te zijn, eene schommel, nogal bazig en ruw, maar goedhartig. De kinderen werden streng opgevoed en in de plooi gehouden. Dat scheen tamelijk wel gegaan te zijn, tot opeens de „tuchtelooze" oom binnenviel en het heele huis in opschudding bracht.

Sietske was een intelligent meisje, niet mooi, maar met een gelaat vol uitdrukking en eene lip, die oom in verrukking bracht. Zwager Kees en diens vrouw interesseerden Dekker in het minst niet, hij hield zich dus bezig met de nichtjes en vooral met Sietske, wier hartstocht

5*