is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs dit loven zich bewegen zal, en omstandigheden, niet altijd te voorzien, zullen er grooten invloed op oefenen. Maar een stroom, die niet gekeerd kan worden, kan toch somwijlen wel worden geleid — en door trouwe zorg en onvermoeide liefde kan toch wel vaak ten goede gekeerd worden wat verkeerd scheen te

zullen groeien.

Aan verwaarloosde, zelfs aan gedeeltelijk bedorven kinderen, verricht de opvoeding in daartoe opgerichte gestichten wonderen schier. Hoeveel te meer dan zou de ouderliefde tot stand kunnen brengen, als zij eerbied had voor de jonge, teere levens haar toevertrouwd en als zij hare verantwoordelijkheid had gevoeld.

Hebt eerbied voor uwe kinderen zij zijn zoo afhankelijk van u en zij hebben niet gevraagd in deze wereld te komen. Zij hebben dus recht op u — ook het recht, dat elke zwakke en hulpbehoevende op de

sterkeren heeft.

De vrijheid, in zake opvoeding aan vader en moeder gelaten, verhoogt hunne verantwoordelijkheid.

Straffen is soms noodzakelijk, maar mag nooil in toorn plaats hebben en do wreedheid en hardvochtigheid waarmee wij dit soms zien geschieden, maakt op ons vaak veel meer den indruk, dat de ouders blindelings botvieren hun toevallig humeur, dan dat het belang van hun kind hunne daden bestuurt. Het is wel zeker, dat zoodoende het van nature zachte en voor indrukken zoo vatbare gemoed wordt gewond en dat zoo niet alleen de blijde opgewektheid schade lijdt van het kind, waar ook op den duur de oprechtheid. Huichelarij en achterdocht zijn de wrange vruchten van hard en onrechtvaardig straffen.