is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk een bloem! Schoon en veelzeggend woord! Ik ben geneigd het aldus voor u te lezen: het hindert niet, o mensch, dat uw leven slechts kort is en spoedig kan afbreken, als het maar eene bloem gelijk is geweest.

Het is een heerlijk en wonder vermogen van boom of plant om een bloem voort te brengen en zij is een lust voor de oogen. Daardoor en door haar geur trekt zij de bijen aan, die voor het vastgestelde loon van wat honig het werk der bestuiving verrichten en aldus onbewust den wil volbrengen van Hem, die daardoor het geschapene in stand wil houden.

En als de bloem, die altijd de neiging heeft zich te keeren tot het zonlicht, alzoo zichzelve tooit, tooit zij meteen en zonder het zelve te weten de gaarde. Welk een schat zijn zij voor ons menschen, hetzij wij in liet vrije veld dat veelkleurig tapijt bewonderen, hetzij mij in kamer of tuin haar onze zorgen wijden, welke altijd dubbel worden beloond!

Zulk eene bloem kan uw leven zijn, zegt onze dichter. Gij kunt uw oog en uw hart sluiten voor het licht, dat God op velerlei wijzen doet schijnen in de wereld en dan zal het helaas donker in u zijn en zult gij voor anderen geen zegen wezen . . . gij kunt u daarentegen ook keeren naar het licht van goedheid, dat, ondanks alle schaduwen, die er vallen op een levenspad, niettemin overvloedig schijnt ook in ons leven. En niet alleen, dat gij dan dubbel leeft en geniet, maar, zonder het zelf te weten, zijt gij dan voor anderen ook brengers van blijheid, van hoop en dus van geluk.

Als wij ons, ons leven en ons kunnen, vergelijken