is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier wil kommen, omdat we hier allemaale arm sien en uwedeles so rijk bent, of uwes Vrouw en dat is alens. Mijn Sien is arm en ikke ben arm, dan sien we met mekaar arm. En so sal het bij uwedeles ook wel zijn alleen boer Blok is niet arm maar die is vast op de penninge, dat kan ik u zeggen, ons Kei k is ook arm en we kunnen gin Dommenee betaalen ons menschen kan wel de mond los houwen van fier de halvhondert guulden maar so Iemand as uwedele mot meer hebben dan fier hondert met een varken en eiers. Nau sien we al arm en mer as arm en as we nau gin domene kriege om voor ons te preeken van de schat in Den Hemel, sie je, dan wort onse Ziel so arm as ons lijf. Sie je domenee we moetten van morgens tot ovend sjouwen en wroeten om te ete en as we nau Sondaags nig mer naar ons Kerke opgaan om Domenee te lioore, dan denken wie Sondaags ook oover ons ete en gaan we Sondaags ook verdiene dat het evel nig soo mos dat weet ik ook wal, maar as je soo voor je brood mot leeve dan voel je je lijf meer dan je siel, en dan vergeet je hem. Zie je domenee, dat wou ik nou maer vraage of uwedeles assublieft wou kommen voor onse ziele om ze uit het aardse te haaien. Sien, dat is mijn wief, het is een goeie domenee, vraagdt het ook en Turfgriet oet de gaate vraagdt het ook, want die kan niet schrieven. Gendag ook veur mefvrouw.

uwedeles diensdfaardige

Jan Kas."