is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms gebeurt het ook, dat de pauwhen haar eieren in verschillende nesten legt, de eieren moeten dan natuurlijk verzameld worden.

Over het algemeen doet men goed, voor het uitbroeden van pauweieren kalkoenen te gebruiken, men heeft dan minder moeite en staat minder bloot aan verliezen van eieren en jongen.

Het opkweeken van jonge pauwen is tamelijk moeilijk, het vereisoht veel zorg, omzichtigheid en arbeid. Dit komt, omdat de jongen zeer teer zijn en weinig bestand zijn tegen natte en koude. In vochtige zomers zal men veel verliezen tellen onder de jongen. „Het gunstigste resultaat had ik eenige jaren geleden," vertelt Denning, „in een drogen zomer, dat ik 5 jongen grootbracht van de 7. Ik had de pauwin 8 eieren gegeven, waarvan 1 onbevrucht bleek, en 2 jongen kort na de geboorte stierven."

De jongen verlangen veel groente. Jonge brandnetels, kort gehakt, zijn daarvoor het beste. Verder zijn ook meelworrnen bepaald onontbeerlijk. „En de hen eet er geen van op." Als drinkwater geve men het liefst regenwater, dit hebben de dieren liever dan wel- of putwater.

Verder geve men aan de jonge pauwkuikens hetzelfde voeder als aan jonge kalkoenen en hoenders. Ei mag niet gegeven worden, zegt Sabel. Deze schrijver beweert echter ook dat brandnetelbladeren bepaald vergiftig voor jonge pauwkuikens zijn en den dood veroorzaken. Dit wordt echter voldoende gelogenstraft door de meer dan vijftienjarige ervaring van den Heer Denning, die dit groen boven alle ander groenvoeder schat.

De haan bekommert zich om de jongen weinig of niet.

De moeder neemt haar kleinen al spoedig mee op haar