is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borstelvoririig geworden zijn en ver voorbij de overige veeren uitsteken. Het vaderland van dezen vogel is het Noorden en Oosten van Amerika.

2. liassen.

De Catalogus der Vogelverzameling van het Britsche Museum noemt de volgende rassen, een indeeling, die in hoofdzaak met Baldainus overeenkomt.

a. Meleagris gallopa vo, de groote, Amerikaansche kalkoen, bewoont het Tafelland van Noord-Mexico, Arizona, Nieuw-Mexieo en West-Texas. Als Variëteit geldt Meleagris ellioti of' Riogran de-kalkoen, die in VeraCruz, Oost-Mexico en Zuid-West-Texas voorkomt.

b. Meleagris Am erica na of Mexicana, een kleiner soort, bewoont de Oostelijke staten, Noordelijk tot Zuid-Canada, Zuidelijk tot Georgia en Oost-Texas, Westelijk tot den rand der Prairiën. Variëteit: Meleagris Osceola, die in Florida inheemsch is.

c. Meleagris Ocellata of Honduras Kalkoen, en Pauw-Kalkoen genaamd, als bewoner van MiddelAmerika (Guatemala, Yucatan en Britsch Honduras).

Ziehier eene korte beschrijving van bovengenoemde rassen en variëteiten.

Meleagris gallopavo heeft roodbruine, zwartgezoomde bovenstaartdekveeren en zwarte onderstaartdekveeren met roodbruinen spits. Bij Meleagris Americana of Mexicana is daarentegen de staartspits wit en zijn de opper- en onderstaartdekveeren witgezoomd.

Meleagris ellioti heeft roodachtiggele zoomen aan de opperstaartveeren, Meleagris osceola staartdekveeren met witte spitsen.