is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yarro en Plinius gewagen er van. Het was echter in Italië zeldzaam en stond hoog in prijs.

Met den ondergang van het Romeinsche Rijk verdween ook het parelhoen, tenminste de geschriften uit het begin der middeleeuwen zwijgen er over. Eerst in de 15e eeuw komt het weer iti A\ est-Europa; Portugeesche zeevaardersbrachten het van de Westkust van Afrika naar Portugal. Of het van hier uit naar de noordelijker gelegen landen van Europa is gekomen, dan wel door zeevaarders van andere natiën is overgebracht, is niet met zekerheid bekend; het laatste is waarschijnlijk.

Door de Portugeezen en Spanjaarden werd het parelhoen ook naar de West-Indische eilanden ingevoerd, waar het op Jamaica en St. Domingo verwilderde en zich in het hem passende klimaat spoedig sterk vermenigvuldigde.

Tegenwoordig is liet parelhoen, in het bijzonder het helm- of hoornparelhoen, in de meeste landen van Europa en ook in Noord-Amerika een bekend medelid van het hofgevogelte. In Frankrijk o. a. wordt liet, ofschoon niet in die mate als dit met den kalkoen geschiedt, bij groote troepen in de weiden en op stoppelvelden gedreven, waar ze door een afzonderlijk daarvoor aangestelden herder worden gehoed.

B. Teelt en Verpleging.

1. Verblijfplaats.

Het parelhoen is een zeer bewegelijke, rondzwervende hoendersoort. „Het schikt zich niet gaarne naar de enge verblijfplaats in een hoenderhof; het zoekt in de ruimte te