is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lings den rederijker, den uitbniuligen romantieker, en daar achter verscholen, den wezenlijken dichter met eigen gevoel.

Zijn bundel bevat een stuk: „Het Klavier", 1 N3fi gedagteekend, dat eenen meester waardig is, en te recht mag men zeggen dat ons hiermede een dichter geboren werd. In zijn later werk komt zijn meesterschap nog meer uit, toen was hij in het volle bezit zijner gaven, en hij gebruikte deze op schitterende wijze.

Tn 1S44 verschijnt „De Boekweit", waarin hij volkomen in een klank is met de ziel van den geboortegrond. ()nder zijne latere gedichten, blinkt „Het Graf mijner Moeder" uit. als een der zuiverste parels van zijnen schat; dit gedicht alléén, ware voldoende geweest om zijnen naam te doen voortleven. Doch op het einde van zijn leven, zooals de geleerde schrijvers Coopman en Scharpé, het in hunne geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde herinneren, verrijkte hij onze literatuur nog met een ander juweel: „ De drie