is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging het maakt. De praatzieke stad bewaart slecht geheimen. Sedert verleden week ben ik in het uwe ingewijd. Die ontdekking is buiten mijn schuld. Gij gevoelt toch wel, dat ik de vrouw van de wereld niet ben, waarvoor de wereld mij houdt. Gij hebt mij te voren niet teruggestooten, maar mij in uw edel werk, ons werk, laten deelen; wijs mijn hulp ook thans niet af, nu gij aan het moeilijkste, aan het verbindingspunt zijt gekomen, 't Is waar, zelfs ik kan moeilijk de noodzakelijkheid inzien van zulk een huwelijk ... trouwen waar gij niet, althans niet dan den stand bemint en uw naam in de goot werpen tot een redmiddel uit den brand voor volgende geslachten, 't Is grootsch, een verheven voorbeeld, een ware genesis van het sociale tijdperk, dat wij intreden. Maar let wel, de nobele daad moet gerucht maken, of ze beantwoordt maar half aan haar doel. Laat haar rondbazuinen, verklaar haar, plaats haar in het volle licht, moffel haar niet weg onder uw winterjas, als ware zij een alledaagsch schandaaltje, als hadde, op z'n best, een Leigh een mésalliance aangegaan, waarover hij zich tegenover een Howard schaamde." — Ik drong nog sterker aan. Hij zou, zeide ik, toch niet wenschen, dat zelfs zijn eigen verwanten, dat zelfs Aurora Leigh zijn daad minder als offer dan als gril beschouwde? -- Hij werd zoo bleek, lieve, toen ik dit zeide ... zoo bleek... zelfs zijn lippen werden w't- Ik zag dat ik indruk had gemaakt. — „Kent gij mijn nicht Aurora?" vroeg hij. Ik zei „ja" en loog. (Maar, niet waar, wij kennen u allen door uwe boeken). Daarop bood ik hem aan tot u te gaan, u de zaak uiteen te zetten, de drijfveeren te verklaren en u met mij naar St. Margaret's Court te nemen, om dit wonder, deze voermansdochter, deze Marian Erle, (zij is niet mooi, beweert hij) te gaan zien, aan wier met naaldenprikken bezaaiden vinger de band zal worden vastgehecht, die in Engeland stand aan stand gaat knoopen en op die wijze door onze tegen-