is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KnS' he-- slaPende kind tot mij opheffend

bood zij het mij aan tot een kus En zoo Hit wJ

mi*?' SS ,l.'ha°S d,C W"K kam" «'

mijne, daar rust zij met haar kind, wiens machte ademhaling ,k hooren kan. Morgen b j h« oc5e„d krieken gaan wij henen, huiswaLts, niar ons l aïit

Helaas, het zegt weinig uw schulden te voldoen!

W1 vXï.k0Tn~zkda" wat schi"

Lamia.'

mijn weg niet te vinden; ik kan „iet tasten en kruToén' zooals het voegt in dezen nacht. Ik kan niet wiü ik

k eVv^ard^EeTi" V°" ™k' »oZlL

Kieea verward, ben man misschien zou hier nw

- »• «--5

wat zijn huwelijk onmogelijk' maakt, z|r°eveïS°k' ÏÏZT*! ~ °' "" hem »eUich' slechts een oopen oP'

waarm h,j meestemt, en die al luider en luider kUnkt als golfgeruisch tegen een sombere kust en waardoor het noodlottige wier hunner liefde nü u

wordt opgestuwd. Noodlottig ja! g 00ger

lot verhaast^- 'dat ^ "if1 fC Vl°ed door het nood"

éénTa-r inr£omrr r. ï? - rht

die een doode ging treffen. Zal ik de faagheid Tr gade aantoonen om den echtgenoot krankzinnig te