is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den weg geruimd, ouden van dagen afgebeuld door zwaren arbeid, terwijl wreedheid en ruwe moordzucht aan de orde van den dag waren. Ook werd er slavenhandel gedreven en zag hij soms een rij slaven voorbij trekken, met kettingen aan elkander verbonden. Het sneed hem door de ziel, die met ketenen belaste slaven zich te zien voortsleepen zonder dat hij er iets aan kon doen. Hém pijnigden die ketenen en het versterkte hem in zijn besluit om, met Gods hulp, het zijne er aan toe te doen om ze voor goed te verbreken. Dag aan dag had hij op zijn reis onder de Barotsi de boodschap der goddelijke liefde verkondigd, hij, de eerste Christen in deze streken. Soms meende hij eenigen indruk te hebben gemaakt, doch gewoonlijk, als de dienst was afgeloopen, begon het woeste dansen weer, en — de zendeling kon slechts toezien en zuchten! Maar het eerste zaad was uitgestrooid, en de zendeling Coillard ') en anderen die later onder de Barotsi werkten, hebben den oogst mogen inhalen, die, ook door de ontkieming van de door hem uitgestrooide zaadkorrels, het land der Barotsi voor het Christendom heeft opgeleverd.

Teruggekomen in Linjanti begon Livingstone terstond toebereidselen te maken voor zijn reis naar Loanda. George Fleming keerde naar Koe roeman terug, daar de weg dien de zendeling gaan wilde, niet geschikt was voor wagens, en hij dus

') Men zie het prachtige werk van Fran^ois Coillard, Sur le haut

'/.ambése.