is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstig zou blijken voor een nederzetting zoowel voor zendelingen als voor handelaren. In deze streek nu meende hij gevonden te hebben waarnaar hij reeds zoo lang gezocht had: een reeks van heuvelen, omgordend een zeer hoog boven de zee gelegen dal, 300 & 350 mijlen verwijderd van de ongezonde kust en minstens even ver van de nóg ongezonder, koortswekkende streken van het binnenland. Als herstellingsoord voor zieken, verzwakten en rustbehoevenden zou misschien dit land, naar het hem voorkwam, uitstekende diensten kunnen bewijzen in de toekomst. Later zullen wij gelegenheid hebben hierop nog terug te komen.

Langzaam maar gestadig ging het gezelschap steeds in oostelijke richting voort op een terrein, dat verre van gunstig was om flink op te schieten. Livingstone die, naar hij zeide, door de aanhoudende warmte-uitstraling dag aan dag in de heete zon, reeds zoo mager was geworden als een „lat", vond het eenig goede in zulk „voetwandelen" gelegen, dat het aan een eerlijk man een levendig idee gaf van den „tredmolen", waarin boeven hun straf hebben te ondergaan. Ook begonnen thans, buiten het eigenlijk gebied van Sekelétoe, de stammen een meer vijandige houding aan te nemen, vooral toen hij de samenvloeiing van Zambési en Loangwa bereikt had. Hier werd hij voor een uit den dood verrezen Italiaan gehouden, „Eet-geen-tabak" genaamd, die eerst de dochter van een inlandsch hoofd tot vrouw genomen en daarna door middel van met geweren