is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avonds later open hebben, moet de boven aangegeven kaart nog den tijd aanwijzen, waarop de verkoopers het avondeten gebruiken, evenzoo wanneer de zaak gedurende het feestdagenseizoen langer open heeft.

WIE MOET DE SALARISLIJST OPMAKEN?

In verschillende zaken vult de tijdcontroleur die in, hetgeen echter zeer onpraktisch gebleken is. Een der grootste NewYorker firma's werd door een oneerlijken tijdcontroleur voor verscheiden duizenden dollars bedrogen, vóór zijn machinaties ontdekt werden. Het ten uitvoer brengen van het bedrog was trouwens zeer eenvoudig. Wanneer de kaarten zaterdagsavonds opgevraagd werden (zij werden evenals in veel andere zaken zaterdagsavonds niet geknipt, maar werden bij het terugkeeren na het avondeten afgenomen) maakte de tijdcontroleur de veranderingen, die hem te pas kwamen. Wanneer een verkooper verzuimd had, veranderde hij de kaart zóódanig, dat er een volle week op was aangegeven, alleen door de ontbrekende inknippingen te doen. De controleur ontving later de gezamenlijke salarisenveloppes van de hoofdkas; dan opende hij de betreffende couverts, nam het bedrag voor den verzuimden tijd er uit en noteerde natuurlijk precies, op welke hij de knoeierij had uitgevoerd. Hoe vreemd het moge schijnen, het duurde een jaar, eer de lange reeks van dergelijke zwendelarijen ontdekt werd, en dat nog wel in een der grootste en best bestuurde zaken van New-York. De tijdcontroleur moet niets te maken hebben met de salarisrekening, welke door de chefs der afdeelingen opgemaakt moet worden. Hier treedt weer de beteekenis der afzonderlijke door den chef bijgehouden speciale controlelijst aan het licht. Deze lijst geeft de chef af aan het kantoor; het salaris echter wordt later niet door hem uitgedeeld, maar door een kantoorbediende, door den inkooper of den afdeelingschef.

In de meeste New-Yorker zaken gaat de inkooper of afdee-