is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbevelingsblad N#. Post

Slot van rekening.

Naam

Adres

Beroep en handelsadres Opmerkingen

Datum

Lewin Burmeister ; Myers

Crawford Nelson Kaarten 1, 2, 3, 4

Blayney Dwight Boekhouder

Atkin Ludwig Afdeeling voor in-

Williams Wilker trekking van crediet

Formulier 28.

HET KASSYSTEEM EN DE AFLEVERING DER GOEDEREN.

In elke groote zaak is het bij den verkoop van het grootste gewicht, de verkoopbons zoo nauwkeurig mogelijk op te maken. Formulier 29 toont een verkoopbon van Marshall Field & Co. en wordt alleen gebruikt, als een klant de artikelen direct betaalt. Als hij die ook zelf meeneemt, behoeven op den bon naam en adres niet aangegeven te worden. De hoeveelheid en soort der artikelen, de prijs en het totaalbedrag worden in de daarvoor bestemde rubrieken genoteerd. Daarna gaat de bon naar den inspecteur, die de goederen en de prijzen nauwkeurig met de gemaakte aanteekeningen vergelijkt, er zijn stempel op drukt en den bon aan den kassier afgeeft.