is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Otterloo, M. 1»., 245-248.

Ouilermeulen, 122.

Oyens, Mr. de Marez, 94.

P.

„Paciiicatie", 286.

Paedagogische vereeniging, 307.

Paedagogische bijdragen, 310.

1'alatijnsche school, 4.

Palm, Corn. v. d., ü9—31.

Palm, J. H. v. d., 42.

Partij, Groote Prot., 113, 114, 119, 122.

Paulus v. Aquilië, 4.

Perponcher, Baion, 34.

Pesters, Jhr. Mr. C. C. Cr. de, 93.

Philantropiura, 64.

Philantropijnen. 64.

Pierson, Prof. A., 177.

Pierson, Gregory, 94.

Pierson, Ds. H., 239, 242.

1'into, Mr. De, 148.

Ploos v. Amstel, Ds. J. J. A., 180.

Polman, 56.

Prinsen, P. J., 55—57.

Program, Schoolwet- 152, 153.

Prov. Genoot sell. te Utrecht, 31.

Prijsvraag, 85.

Prijsvraag v. de Holl. Maatschappy van

Wetenschappen, 29.

Prijsvraag v. het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, 29.

Q.

Quadrivium, 2.

R.

Kaabe, Dr., 192.

Rabanus Maurus, 4.

Radewijn, F., 9.

Raggedschool, 95.

Rappard, Van, 119.

Raiiwetihoff, Dr. F., 133.

Redenaar, Unie-, 242.

Reenen, Van, 119.

Regeeringsbesluiten van 1825, 65, 67.

Regel der Duitsche schoolmeesters, 21.

Reiden, D. v. d., 38.

Renswoude, Vrouwe van, 31.

Rhijn, Van, 138.

Roe houw, R. v., 63.

Roëll, Ministerie Van Houten-, 287.

Ronkel, Dr. van, 254.

Roos, Jan de, 147.

Roos, Oepke de, 147.

Rosmalen, H. F. v., 139.

Rutgers, Prof. F. L., 274.

S.

Saaymans Vader, Mr. P. H-, 185. Savornin Lohman, Jhr. Mr. A. F. de, 227,

231, 240, 257, 279, 281, 280.

Schaberg, J. P., 90, 264. Schimmelpenninck, R. J., 43. Schimmelpenninck v.d.Oye, J.E.X.Baron,

302.

Schlossei-, 25.

Schoolblad, Nijmeegsch, 91, 104.

Schoolblad, Nieuw-Nederl., 112.

S(-hoolblad, 't Christelijk, 316.

Schoolfonds, Algemeen, 52.

„Schoolhulp", beurs: 171, 172.

Schoolorde, Algemeen, 49.

Schoolordening binnen Utrecht, 17.

Schoolordonnantie binnen Gelderland, 17.

Schoolraad, 282—284.

Schoolreclit, 7.

Schoolverbond, 191, 192.

Schoolwetprogram, Ons, 181.

Schöttelndreier, C. F., 168, 169.

Schraard, 161.

Sexbierum, 139, 144.

Siegenbeek, M., 43.

Sifflê, Mr. A. F., 151.

Simons, Dr., 117, 119.

Sinderom, 38.

Singendonck, A., 157.

Six minister, 255, 256.

Sinelik, J., 168.