is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGENAAID GOUD.

Oudtijds schijnt men bij Oostersch werk geene zijden

draden te hebben opgenaaid. Daarentegen was het opnaaien

van gouddraad in Europa reeds in de 12- eeuw gebruikelijk. Waarschijnlijk heeft men dus deze techniek het eerst gebezigd voor gouddraad, dat inderdaad met gemakkelijk door de stof te halen is. Bovendien was het slechts natuurlijk, dat men het kostbare metaal op do oppervlakte der stof wilde houden en niets er van verhezen op de

keerzij dö

Het eigenaardige is, dat gouddraad allerwege, als bij onderlinge afspraak, voor het opnaaien dubbel wordt genomen, niet alleen als arbeidsbesparing, maar ook omdat het aldus - het gebruik van dik koord en plat, geslagen band uitgezonderd - beter voldoet. Waarom, is met gemakkelijk te verklaren. Onze illustraties geven hiervan talrijke voorbeelden, zie den band van de kroon op fig. ' , de aureool der engelfiguren op fig- 39 en 40 en andere meer Opgenaaid gouddraad is daar toegepast, zooals men het gewoonlijk toepast voor vlakvullingen. Daartoe is het gebruikelijk de draden aan den buitenkant der vormen stevig vast te hechten en vlak daartegen af te knippen. Zij kunnen

naber, De Borduurkunst.