Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeden hier de katoen- en wolnijverheid van Lods (350), een eeuw geleden nog een dorp. Ten W. van de Dnjestr Kiesjinew (120). Aan de Zwarte zee de stad üdessa (430), in 't laatst der 18e eeuw gesticht, de belangrijkste korenuitvoerhaven in het zuiden; Nikolajew, een oorlogshaven, Taganrog aan de ondiepe zee van Azow. Aan den Dnjepr Kijew (280), oude stad met vele kerken en kloosters. Tusschen Dnjepr en Don Charkow (200) met veel handel in paarden, wol en koren. In het Wolgagebied Moskou (1.1 mill.), de oude en ten deele ouderwetsche, kerken- en kloosterrijke hoofdstad, rondom het uitgestrekte Kremlin (= burcht) gebouwd, de eerste fabrieks- en tweede handelstad in het midden van Rusland; Niezjnii Nowgorod (100), waar groote missen worden gehouden; Kazan (145) met een reeds ten deele Aziatisch voorkomen; Perm aan de Karna, door een spoorweg verbonden met Jekaterinenburg, dat in de nabijheid der mijnen ligt. Aan den mond van den Wolga, en tevens aan de afgesloten Kaspische zee, Astrakan (150).

G. ZUID-EUROPA.

§ 48. De koninkrijken Spanje en Portugal beslaan , met het kleine republiekje Andorra, in de Pyreneeën gelegen, het geheele I'yreneesche schiereiland.

Bovendien behooren tot Spanje nog de Pithyusen en de Ba le ar en. Portugal is bijna 3, Spanje 15 maal zoo groot als Nederland; de bevolking van Portugal komt in getal bijna overeen met die van ons vaderland, terwijl die van Spanje 3,/'2 maal de bevolking van Nederland bedraagt. Spanjaarden en Portugeezen spreken elk hunne eigen (Romaansche) taal.

Evenals de beide andere groote Zuideuropeesche schiereilanden, is het Pyreneesche bijna geheel hoogland. Het middelste deel wordt geheel door een hoogvlakte ingenomen, die door het Castiliaansche scheidingsgebergte in tweeën wordt verdeeld' een noordelijke die van Oud-

Sluiten