Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tons onder ons zijn en dat, zoo wij van de partij waren geweest, we even knap zouden zijn geweest als waf-waf.

Schilders kunnen niet tegelijkertijd de omstandigheden scheppen en het werk doen, evenmin als een soldaat tegelijkertijd een twist kan doen rijzen, slag leveren en zich zelf soldij uitkeeren.

Velasquez spaarde nooit voor zich zelf.

Een der meest teekenende uitdrukkingen van dit jaar: Chromo-beschaving.

Men beschouwt schilderen als iets behoorende tot een beschaafde op\ oeding. Maar eigenlijk is het de eenige wereldtaal.

De geheele natuur is het schetsboek der schepping. Schilderen alleen kan alles beschrijven wat gezien en elke gewaarwording opwekken, die gevoeld kan worden.

Men vindt kunst in de allereerste tijden;

Sluiten