Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiegel het beeld bewaart van alles, wat daarin ooit werd weerkaatst. Ik geloof dat dit zoo is. En ook dat we niet vergeten, wat we ooit werkelijk hebben geweten. Maar het vervelende van de zaak is, dat we weinig weten.

Gf. zijt zoo verlangend dit mooie gezicht te schilderen, dat ge maar dadelijk aan het oog, of aan de wenkbrauw begint, nog voordat ge er een plaats voor hebt gemaakt. Indien ge een kerk moest bouwen, zoudt ge dan beginnen met den toren? Of zoudt ge, om een kleedingstuk te maken, beginnen met hier en daar de stof maar \\ at

dicht te naaien?

Ik moet altijd en altijd weer er aan herinneren, dat het de beweging is, die aan de teekening leven geeft. Vier lijnen zijn voldoende om de actie weertegeven van een man, die over een heining spiingt. Denk voor alles aan het karakter van het

Sluiten