Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toe skrik sij en gooi gou die deur mar weer dig, En Japie hij huil so: "Och toe, lieve mg!

"Ik kom om te vrij, o wees nie 'n blok;

"Die klok wil mij vang! Foei! kijk na die klok!'y

Mar Sannie sij denk: die ou' kerel is dronk,

En sij skree deur die deur; "Jij is te beschonk.

"Loop vrij ander plek, hoor, en raas hier nie meer. "As mij papa hier was, dat maak hij jou seer".

"Laat m' in", roep oom Japie, "die klok wil mij vang "Ik ga dood, o mij niggie! ik is tog so bang"; Mar die deur die blij toe, en die kêrs die gaat dood, En hij vlug in die koei-kraal van angs en van nood.

Daar blij hij die nag nou; hij 's bang om te gaan, Want, net as hij roer, dan hij hoor die klok slaan. Hij bind toe sij sakdoek hom stijf voor 't gesig En, geloof mij : hij segen toe nie ver die nig;

Mar die dag die breek an en die spook die gaat heen En Japie na huis toe, eer sonlig weer skeen. Ou' Platjie die siet hom; mar, voor hij hom vra', Seg Japie: "Ou' Jong! die ou' nooi die kan ja'!"

Nou is Japie verander, en vrij nou nie meer; Mar word 'n Goei-Templar net so as Meneer,

En wat hij oek doet en waar hij oek gaat,

Oek as hij bij vrinde sit lekker te praat,

Sodra die kort wijser kom na bij die tien En die lange op twalif door hom word gesienr Dan vat hij sij hoed, en dan vat hij sij stok ^

En sê: "Of mij vrinde, pas op voor die klok .

Sluiten