Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Majoeba's rotse, Ingogo's veld, En waar die graf van menig held Daar in die Drakensberge is,

Getuig! getuig! jul weet gewis; Jul het ons dade angesien:

Het ons nie trou ons land gedien? Ons het gestrij,

Reg an ons sij;

Die strijd's verbij:

Ons land is vrij!

Hoog in die berge staat 'n graf;

Daar het ons onse doode in af (Na Larlgneks slag) bedroef lat daal. Hul het gesterwe ver Transvaal. Die plek is ons geheilig nou;

Ons sal 'n monument daar bou. Hul het gestrij An onse sij;

Die strijd's verbij:

Hul land is vrij.

Transvaal, ons dierbaar land, is vrij! Ons vaders het hier veel gelij; Sal vreemde, trotse dwinglandij Die bloed-gekogte grond ooit krij ? Nee, nee, die roofvlag waai nie meer Ons vierkleur-vaandel prijk daar weer Ons het gestrij,

Reg an ons sij,

Die strijd's verbij:

Ons land is vrij!

En word ons regte weer bedreig, Dan sal uit hulle grafte uitstijg Die helde van die Vrijheidskrijg; Hul roepstem sal ons land deurskal: "Die wat getrou an Vrijheid val "Die leef in eew'ge glorie al! "Ons het gestrij,

"Reg an ons sij;

"Die strijd's verbij:

"Ons land is vrij!"

Sluiten